Sjuk, Vab, Smittbärarpenning – vad gäller nu till sista mars 2022?

På grund av den stora smittspridningen i landet just nu så har regeringen återinfört eller förlängt åtgärder som kommer gälla tom 31 mars 2022. Vilka som är beslutade, klargör vi här.

Vab – Är du hemma för Vab så ska intyg från sköterska eller läkare lämnas in till Försäkringskassan först dag 15. Tidigare gällde regeln att det skulle lämnas in dag 8, men från och med 19 januari 2022 har den tiden förlängts. Denna förändring gäller till och med 31 mars 2022.

Smittbärarpenning – Detta är en ersättning som betalas ut till den som kan arbeta men inte får på grund av att man är smittad eller kan vara smittad av allmänfarlig sjukdom. Denna ersättning utbetalas endast till den som inte kan arbeta hemifrån och fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården att hen inte får gå till jobbet och därmed förlorar arbetsinkomst. Utbetalningen sker från Försäkringskassan och den anställde ansöker om smittbärarpenning därifrån först efter att hen fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården, tex för att hen kan vara smittad av covid-19. Arbetsgivaren gör frånvaroavdrag för de dagar den anställde är hemma med smittbärarpenning. Inget karensavdrag eller sjuklön registreras. Den anställde ska därmed heller inte ansöka om ersättning för karens från Försäkringskassan då hen får smittbärarpenning från första dagen.

Från och med 27 december 2021 tom 31 mars 2022 behövs inget läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hos Försäkringskassan, men det krävs att du fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården.

Sjuk – Är du sjuk och inte kan jobba så har regeringen beslutat om att Tillfälligt slopa kravet på läkarintyg under de första 14 sjukdagarna. Det gäller från och med 19 januari 2022 till och med 31 mars 2022. En anställd behöver då inte kunna styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för kunna få sjuklön.

Regeringen har också beslutat om att återinföra Ersättning för karensavdrag (karensdag). Eftersom den åtgärden gäller från och med 8 december 2021 till och med 31 mars 2022, kommer man kunna ansöka om ersättning från Försäkringskassan retroaktivt. Arbetsgivaren registrerar karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag som vanligt på lönen vid sjukfrånvaro.

Som det ser ut nu så kommer de ordinarie sjuklönereglerna med kravet på läkarintyg från och med dag 8 i sjukperioden att gälla igen från och med 1 april 2022.

#sjukdom #covid #omikron #corona #restriktioner #karensavdrag #smittbärarpenning