Äntligen! – Det var 14 år sedan sist!

Så länge sedan är det som man senast gjorde en justering av schablonbeloppen som får dras av för kostnader för resor med bil i tjänsten. Men nu ligger ett förslag på en höjning av skattefri milersättning på bordet!

Finansdepartementet har skickat ut ett lagförslag på remiss om en höjning av det skattefria schablonbeloppet för milersättning, med sista svarsdatum 2022-08-19.

Enligt lagförslaget höjs det skattefria beloppet för tjänsteresor med egen bil från dagens 18,50kr/mil till 25kr/mil.

För tjänsteresor med förmånsbil blir det en större förändring beroende på vilket drivmedel

förmånsbilen går på;

Tjänsteresor för förmånsbil som tankas med diesel ersätts idag med ett skattefritt belopp på 6,5kr/mil. Förmånsbilar som tankas med bensin eller annat drivmedel ersätts idag med ett skattefritt belopp på 9,5kr/mil (inkl elbilar).

I lagförslaget föreslås det skattefria beloppet för diesel, bensin och annat drivmedel till förmånsbil ersättas med ett skattefritt belopp på 12kr/mil – bensin och diesel likställs med andra ord och ersätts med samma belopp.

Det skattefria beloppet vid tjänsteresor med förmånsbil som tankas med el (elbil) ersätts, enligt lagförslaget, med 6kr/mil, till skillnad mot dagens 9,50kr/mil – här är enda undantaget där det blir en sänkning mot dagens ersättning.

Detta lagförslag kommer ligga med i höstens budgetproposition som, om det klubbas, kommer gälla och träda i kraft from 2023-01-01.

#skatt #förmåner #tjänstebilar #förmånsbilar #skattefritt #milersättning #tjänsteresor