Nyheter

Sjuklön dag 15-90?

När en arbetstagare blir sjuk ska arbetsgivaren utbetala sjuklön på 80% till och med dag 14. I många kollektivavtal får även de anställda rätt till

Läs mer »

Välkommen till oss – Tina

Vi hälsar vår nya kollega Tina Jakobstam välkommen till oss på Salario LöneExperter AB! Tina är utbildad Lönespecialist med flerårig erfarenhet av självständigt lönearbete. Hon

Läs mer »

Prisbasbeloppet för 2024 klart!

Regeringen har nu fastställt beloppet för Prisbasbeloppet 2024. Prisbasbeloppet påverkar ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring samt garantipension och omvårdnadsbidraget då de beräknas utifrån detta. Även

Läs mer »