Stöd för höga sjuklönekostnader tas bort 1 juli 2024!

I oktober skrev vi om förslaget om borttagning av detta stöd, som då låg i Riksdagen (se vår nyhet publicerad 2023-10-30).

Nu är beslutet taget och ersättningen för höga sjuklönekostnader tas bort från och med 1 juli 2024.

Arbetsgivare som idag har höga sjuklönekostnader kan få ersättning för det från Försäkringskassan. Man får det genom redovisning av utbetald sjuklön i ruta 499 i AGI’ns Huvuduppgift. Utbetalningen sker idag från Försäkringskassan till Företagets skattekonto genom en kreditering efter avslutat kalenderår.

För 2024 kan nu arbetsgivare ansöka om ersättning i sin arbetsgivardeklaration mellan 1 januari och 30 juni. Ersättningen för denna period utbetalas på företagets skattekonto 2025. För 2024 kommer ersättningen som mest bli 125 000kr.

Motiveringen är bland annat att det system för inrapportering av höga sjuklönekostnader inte är effektivt utformat för att minimera felaktiga utbetalningar. Man har gjort bedömningen att det är lätt för arbetsgivare att lämna felaktiga uppgifter som systemet är utformat idag. Även bristande kunskaper hos arbetsgivare om sjuklöneregler och hur sjuklönekostnad ska beräknas samt redovisas i arbetsgivardeklarationen bidrar till att risken för fel är högre.