Förbättringar för föräldralediga från och med 1 juli 2024

Från och med 1 juli i år träder en ny lagändring i kraft.

De så kallade Dubbeldagarna ökas från dagens 30 till 60 dagar. Genom ökningen av antalet dagar möjliggörs också att föräldrarna kan nyttja Dubbeldagarna till barnet är 15 månader, istället för dagens 12 månader. Dubbeldagar betyder att föräldrarna under dessa dagar kan vara lediga tillsammans och även kunna ta ut föräldrapenning.

Idag kan en förälder överlåta, och avstå från, föräldrapenning till exempelvis maka, make eller sambo men inte till vissa andra anhöriga. I och med de nya bestämmelserna kan rätten till Föräldrapenning överlåtas till en annan närstående, tex mor- eller farföräldrar, en syster, en annan anhörig eller vän. Den person föräldern överlåter föräldrapenningen till måste dock vara försäkrad för föräldrapenning. Föräldrar kommer ha möjlighet att överlåta 45 dagar vardera till en annan som är försäkrad för föräldrapenning, totalt 90 dagar.

Den arbetstagare som har fått rätt till föräldrapenning genom överlåtelse ska, enligt lagändringen, ha rätt att vara ledig från sitt arbete under den tid hen får föräldrapenning. Ledighet med föräldrapenning är semesterlönegrundande i 120 kalenderdagar per barn. Det innebär att frånvaron är semesterlönegrundande även för den som fått föräldrapenningdagar överlåtna.