Är ni redo för nya Fora rapporteringen?

Fora övergår från och med 2024 till månatligt hantering av de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare.

För arbetsgivarna innebär det månatlig rapportering av arbetarnas löner till Fora. Företagen kommer därefter att få faktureringen från Fora månatligen, som då kommer vara på den faktiska kostnaden och inte beräknat på preliminära löner, som det varit hittills.

Grundprincipen är att kontant utbetald bruttolön skall rapporteras månatligen från och med 2024. Lönen skall rapporteras på den månad den har betalats ut, oavsett när den har tjänats in.

Det finns undantag från grundprincipen, sk hänförlig lön. Det gäller utbetald lön som hör till andra månader än utbetalningsmånaden och dessa skall rapporteras som ”lön hänförlig till annan månad”. Syftet är att lön som tjänats in under en längre period inte skall få betydande påverkan på beräkningen av pensionspremien och därmed arbetsgivarens kostnader en enskild månad.

Observera att vad som är hänförlig lön kan vara olika mellan olika kollektivavtal så det är viktigt att kontakta sin arbetsgivarorganisation för att kontrollera vad som är beslutat gällande detta för ert specifika företag.

För att kunna rapportera in till Fora så kommer man att behöva märka upp de anställda med specifika koder i lönesystemen. Under februari månad kommer Fora att maila ut dessa koder till den hos företaget som står som Huvudadministratör hos Fora.

Ett bra tips är därför att se över vem hos er som är Huvudadministratör och där med mottagare av koderna.

Först när Huvudadministratören mottagit uppmärkningskoderna så är det möjligt att gå in i e-tjänsten på Fora.

Utbetalda löner i Januari har fått en förlängd rapporteringstid, till och med 31 mars. Ni skall då även rapportera in februari månads löner. Därefter kommer man enbart att ha till den sista i månaden efter på att rapportera in utbetalningsmånadens löner. Rapporterar man försent, så blir det premietillägg samt förseningsavgift.