VAB i max 120 dagar – Kan komma att ändras

Behöver man vara hemma för Vård av barn = VAB, så kan man idag få ersättning när man behöver avstå från arbete eller går miste om A-kassa. Ersättningen du kan få heter Tillfällig föräldrapenning och utbetalas av Försäkringskassan.

Du kan vabba hela dagen eller del av dagen. Vid del av dagen kan det vara enligt följande alternativ; 75, 50, 25, eller 12,50%

Idag kan ersättningen för vab bara betalas ut i max 120 dagar per kalenderår per barn. Det innebär att är man flera som vabbar för ett barn, så delar man på dessa 120 dagar. Undantag finns om barnet är allvarligt sjukt med fara för barnets liv.

Detta kan komma att ändras från och med 2024, då det nu ligger på förslag att antalet dagar ska minskas till 40 dagar per barn per kalenderår.

Även undantaget för allvarligt sjuka barn kommer enligt detta förslag att upphöra 2024.

Man ansöker om Tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan, senast 90 dagar efter den första dagen man var hemma med barnet. Rätten till Tillfällig föräldrapenning gäller till barnet fyller 12 år.

Tillfällig föräldraledighet är semestergrundande i 120 dagar per semester år