ulrika.frantsi@salariolon.se

Riksdagen har röstat igenom ett förslag från regeringen på förändringar i föräldraförsäkringen, vilket innebär en lagändring som börjar gälla 1 juli i år. De så kallade Dubbeldagarna ökar från dagens 30 till 60 dagar. Dubbeldagar betyder att föräldrarna under dessa dagar kan vara lediga tillsammans och även kunna ta ut föräldrapenning. Genom ökningen av antalet …

Förbättringar för föräldralediga från och med 1 juli 2024 Läs mer »

Fora övergår från och med 2024 till månatligt hantering av de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare. För arbetsgivarna innebär det månatlig rapportering av arbetarnas löner till Fora. Företagen kommer därefter att få faktureringen från Fora månatligen, som då kommer vara på den faktiska kostnaden och inte beräknat på preliminära löner, som det varit hittills. Grundprincipen är …

Är ni redo för nya Fora rapporteringen? Läs mer »