Uncategorized

Riksdagen har röstat igenom ett förslag från regeringen på förändringar i föräldraförsäkringen, vilket innebär en lagändring som börjar gälla 1 juli i år. De så kallade Dubbeldagarna ökar från dagens 30 till 60 dagar. Dubbeldagar betyder att föräldrarna under dessa dagar kan vara lediga tillsammans och även kunna ta ut föräldrapenning. Genom ökningen av antalet …

Förbättringar för föräldralediga från och med 1 juli 2024 Läs mer »

Fora övergår från och med 2024 till månatligt hantering av de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare. För arbetsgivarna innebär det månatlig rapportering av arbetarnas löner till Fora. Företagen kommer därefter att få faktureringen från Fora månatligen, som då kommer vara på den faktiska kostnaden och inte beräknat på preliminära löner, som det varit hittills. Grundprincipen är …

Är ni redo för nya Fora rapporteringen? Läs mer »

När en arbetstagare blir sjuk ska arbetsgivaren utbetala sjuklön på 80% till och med dag 14. I många kollektivavtal får även de anställda rätt till sjuklön från dag 15 till 90. Arbetsgivaren betalar då ut sjuklön med 10% upp till en årslön på 10 prisbasbelopp. För de anställda som har en årslön på mer än …

Sjuklön dag 15-90? Läs mer »

Behöver man vara hemma för Vård av barn = VAB, så kan man idag få ersättning när man behöver avstå från arbete eller går miste om A-kassa. Ersättningen du kan få heter Tillfällig föräldrapenning och utbetalas av Försäkringskassan. Du kan vabba hela dagen eller del av dagen. Vid del av dagen kan det vara enligt …

VAB i max 120 dagar – Kan komma att ändras Läs mer »

Arbetsgivare som idag har höga sjuklönekostnader kan få ersättning för det från Försäkringskassan. Man får det genom redovisning av utbetald sjuklön i ruta 499 i AGI’ns Huvuduppgift. Utbetalningen sker idag från Försäkringskassan till Företagets skattekonto genom en kreditering efter avslutat kalenderår. Nu ligger ett förslag i Riksdagen om att detta stöd ska tas bort genom …

Stöd för höga sjuklönekostnader tas bort 2024? Läs mer »

Vi hälsar vår nya kollega Patricia Sandin välkommen till oss på Salario LöneExperter AB! År 2023 kan vi summera till att vi nu är ett stärkt team på 18 medarbetare, detta då vi nu i oktober förvärvat Patricia till oss. Patricia är Lönekonsult med flerårig erfarenhet av lönekonsultarbete. Hon har stor kompetens inom Hogia Lön …

Välkommen till oss – Patricia! Läs mer »

Vi hälsar vår nya kollega Tina Jakobstam välkommen till oss på Salario LöneExperter AB! Tina är utbildad Lönespecialist med flerårig erfarenhet av självständigt lönearbete. Hon har jobbat som senior Lönekonsult med outsourcade löner och har främst arbetat i AGDA Lön PS och Flex Lön Classic.

Vi lovar göra vårt bästa för att du ska få med dig en god känsla hem. Vi bjuder på några av julens alla favoriter. Anmäl dig senast 22/11 på vår mail info@salariolon.se så att skumtomtarna räcker till oss alla! Välkommen!!