Corona stöden tillbaka samt återinförande av restriktioner

Regeringen gick igår ut med information om införande av Corona restriktioner som ska träda ikraft from i morgon den 23/12-2021. Detta pga av att man ser en ökad smittspridning med omikron.

Redan den 7/12 presenterade regeringen en plan för nya restriktioner, och nu träder delar av dem ikraft.

From i morgon torsdag kommer bla följande att gälla;

  • Rekommendation till alla arbetsgivare, att de anställda som kan och har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet, ska göra det. Denna rekommendation gäller i första hand till och med 2022-01-31
  • På krogar o restauranger införs återigen sittande servering med 1 meter avstånd mellan sällskapen
  • Begränsning av trängsel på allmänna platser

Sedan 8 december har regeringen föreslagit att nedanstående ska gälla, dock är detta ännu inte beslutat i den förändringsbudget de lägger fram, men beräknas beslutas i januari 2022 och då gälla retroaktivt. Det kommer då att gälla mellan 8/12-2021 tom 31/3-2022;

  • Tillfälligt återinföra ersättning av karensavdrag
  • Ersättning för riskgrupper återinförs
  • Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning slopas

I fredags, 17/12, meddelade regeringen att det ordinarie omställningsstödet och omsättningsstödet återinförs för december månad och även januari månad.

Regeringen kommer inom kort även att remittera ett förslag att karenstiden för stöd för korttidsstöd slopas. Det innebär att den regel som idag finns, att ett företag som fått korttidsstöd inte kan ansöka om nytt inom 24 månader, tas bort.

From 1/4-2022 kommer Skatteverket att ta över handläggningen av nya ansökningar från Tillväxtverket och man kommer då att kunna ansöka from december 2021.

#covid #omikron #corona #restriktioner #karensavdrag