Drivmedelsförmån – hur beräknas det och vad är skillnaden vid el, diesel, bensin, gas eller etanol?

Om ett företag erbjuder sina anställda möjligheten till Förmånsbil/Tjänstebil så uppstår en skattepliktig bilförmån då den anställde har möjligheten att använda bilen för privat körning.

Om företaget dessutom står för drivmedlet så uppstår en skattepliktig drivmedelsförmån. Detta gäller oavsett om körningen sker med Förmånsbil/Tjänstebil eller om den anställde kör med sin egen privata bil.

Drivmedelsförmånsbeskattningen är på drivmedel betalat av arbetsgivaren, för den delen den anställde kört privat. För att räkna ut drivmedelsförmånsvärdet utgår man från drivmedlets marknadsvärde.

Marknadsvärde för drivmedel så som bensin, diesel, gas och etanol är det faktiska pris man betalat för drivmedlet inkl moms.

Marknadsvärde för laddning av elbil vid arbetsplatsen är det genomsnittliga pris inkl moms per kilowattimme som den anställde skulle betalat om hen laddat bilen vid sin bostad.

Är det en Förmånsbil/Tjänstebil så multiplicerar man marknadsvärdet med uppräkningsfaktorn 1,2

Är det en egen privat bil så är det enbart marknadsvärdet och ingen uppräkningsfaktor.

Är bilen en hybridbil eller laddhybridbil så beräknas marknadsvärdet genom att man lägger ihop faktiska priset inkl moms för drivmedel så som bensin och diesel med priset för elen bilen laddats för på arbetsplatsen.

Ex bilar som tankas med bensin, diesel, gas och etanol;

  • Antal körda mil privat / Antal totala körda mil x marknadsvärdet inkl moms x 1,2

Ex bilar som laddas med el;

  • Antal körda mil privat / Antal totala körda mil x (marknadsvärde för elen per kwh x antal kwh bilen laddats på arbetsplatsen) x 1,2

Ex bilar som tankas med bensin el diesel samt el;

  • Antal körda mil privat / Antal totala körda mil x (marknadsvärde för bensin eller diesel inkl moms + (marknadsvärde för elen per kwh x antal kwh bilen laddats på arbetsplatsen)) x 1,2

Det innebär att har man en hybridbil eller laddhybridbil och laddar den i hemmet, så tas den elförbrukningen inte med i drivmedelsförmånsberäkningen. Den anställde har heller inte rätt till avdrag för kostnaden för den del av elen som har använts för tjänsteresor, dvs har ingen avdragsrätt i deklarationen för tjänsteresorna.

Detta då Skatteverket beslutat att avdrag för tjänsteresor inte medges när en anställd med Förmånsbil/Tjänstebil själv bekostar en del av bilens drivmedel och arbetsgivaren delvis bekostar den andra delen. Arbetsgivaren kan alltså i sådant fall inte ersätta den anställde med någon skattefri milersättning för tjänstekörningen, utan eventuell ersättning redovisas som lön. Det kan gälla tex den som har en hybridbil eller laddhybridbil och själv bekostar laddning av el vid bostaden medan arbetsgivaren bekostar bensin till bilen och/eller laddning av el vid arbetsplatsen.

Avdrag för tjänsteresor medges endast då den anställde med Förmånsbil/Tjänstebil har betalat samtliga drivmedelsutgifter för tjänsteresan. Då kan den anställde göra avdrag i sin deklaration alt få skattefri ersättning från arbetsgivaren med 6,50kr/mil för diesel och med 9,50kr/mil för bensin (9,50kr/mil gäller även för laddhybridbil som kan drivas med både el och diesel)

Se beräkningsexempel på Skatteverkets sida här;

https://skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/bilforman/drivmedelsforman.4.3016b5d91791bf546791a89.html?q=drivmedelsförmån

#skatt #förmåner #tjänstebilar #förmånsbilar #drivmedelsförmån