Förändrade arbetsgivaravgifter från och med 1:a september

Den 1:a september försvinner den tidsbegränsade förstärkta nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer födda 1998-2002.

Under perioden juni, juli och augusti 2021 beslutade riksdagen om en tidsbegränsad förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna från 19,73% till 10,21% för 19-23 åringar.

From 1:a september återgår arbetsgivaravgiften till att vara 19,73% för dessa personer.

Arbetsgivaravgiften på 19,73% gäller för ersättningar upp till max 25.000kr per månad och arbetsgivare. För ersättning över 25.000kr per månad är arbetsgivaravgifterna 31,42%

Arbetsgivaravgiften på 19,73% är en tillfällig regel och gäller till och med 31:a mars 2023.

För ungdomar födda 2003-2005 gäller fortsatt arbetsgivaravgift på 10,21% för ersättningar upp till 25.000kr per månad och arbetsgivare. På ersättning över 25.000kr betalar man en arbetsgivaravgift på 31,42%.

#skatt #arbetsgivaravgifter #ungdomar