Förändringar av rapportering till Fora införs!

Från och med 2024 kommer rapportering av arbetare till Fora att förändras då Fora övergår till månadsrapportering av de kollektivavtalade försäkringarna.

Första steget berör rapportering av tjänstepension och försäkringar för arbetare och införs första kvartalet 2024. Månadsrapportering och fakturering för tjänstemän som tecknats via Fora, kommer ske i ett framtida steg.

Förändringarna innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag.

Förändringarna kommer för närvarande inte beröra dig som inte har anställda eller om företagets anställda inte har Avtalspension SAF-LO.

Mer information om detta kommer skickas ut av Fora under hösten till de som är företagets Huvudadministratör på Fora, samt att de kommer lägga information på sin hemsida; fora.se

#fora #pension #tjänstepension #arbetare