Friskvårdsbidrag vad gäller 2022?

Sedan Skatteverket tog bort exempellistan över godkända friskvårdsaktiviteter så har frågorna börjat komma gällande vilka regler som gäller.

Reglerna har inte förändrats vilket innebär att det som stod i exempellistan fortfarande är gällande exempel på friskvårdsaktiviteter, men att den inte ansågs heltäckande. Det uppkommer hela tiden nya motions- och friskvårdsaktiviteter samt att de kan byta namn. Arbetsgivaren har därmed stor frihet att godkänna olika typer av motionsaktiviteter som innehåller inslag av motion, oavsett vad de kallas.

Det är bara kostnaden för själva aktiviteten som är skattefri, tex gymkort, startavgifter, kursavgifter, banavgifter eller liftkort. Man kan alltså inte använda friskvårdsbidraget för att tex betala personliga medlemsavgifter, licenser, körkort, diplom och liknande.

Skatteverket har till hjälp satt sex punkter för att kortfattat beskriva reglerna, vi specar upp dem här:

  • Det är arbetsgivaren som bestämmer om personalen ska erbjudas friskvårdsbidrag eller inte och hur friskvårdsbidraget, inom ramarna för lagstiftning och praxis, får användas.
  • För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt ska det erbjudas hela personalen på lika villkor och användas för enklare aktivitet med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.
  • Friskvårdsaktiviteter som består av enstaka behandling utan inslag av motion ska ha ett ringa värde, maximalt 1000 kronor för den enskilda aktiviteten.
  • Friskvårdsbidraget får inte gå till sjukvård eller rehabiliteringsaktiviteter, inte heller till medlemsavgift i förening, diplom eller liknande.
  • Friskvårdsbidraget får inte gå till köp eller hyra av utrustning i normalfallet, men om utrustning ingår i aktiviteten, till exempel lån av häst, ridhjälm, kanot eller bowlingskor som ingår i en aktivitet så kan denna del ändå omfattas. Köp av enkla digitala tränings- och friskvårdappar omfattas också.
  • Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde för att vara en skattefri förmån. Det är Skatteverkets uppfattning att en arbetsgivare skattefritt kan ge maximalt 5.000 kronor per år och person till sina anställda i frisvårdsbidrag. Arbetsgivaren kan ge ut ett lägre belopp eller inget belopp alls.

#skatt #förmåner #friskvårdsbidrag #friskvårdsaktivitet #skattefritt