Höjd Reduktionsplikt – påverkar företagets tjänstebilar.

Ny bensin typ, E10 bensin, infördes 1:a augusti, vilket kommer leda till dyrare bensin och diesel.

2018 trädde Reduktionspliktslagen i kraft, som innebär att Sverige till år 2045 ska ha uppnått klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgasutsläpp.

Som ett led i detta höjdes reduktionsplikten från och med 1:a augusti 2021 till 6% för bensin (26% för diesel), som innebär att bränslebolagen ska öka inblandningen av förnybara drivmedel för att minska miljöpåverkan, genom att minska växthusgaser (samlingsbegreppet för koldioxid, metan och dikväveoxid).

E10 bensinen introducerades i samband med detta. Det innebär en övergång från den tidigare 95 oktaniga E5 bensinen med upp till 5% etanol, till E10 bensinen med upp till 10% etanol i bensinen. De flesta bilar kan tanka den nya bensinen, men ca 6% kommer inte att kunna använda den utan risk för skador. Det beror bla på att gummipackningarna inte tål den höga etanolblandningen. BIL Sweden har tillsammans med Drivkraft Sverige tagit fram informationsmaterial om vad detta innebär, samt en lista på vilka personbilar som kan tanka E10. Något som är bra att kolla upp gällande företagets tjänstebilar!

Med mer inblandning av etanol i bensinen så blir också energiinnehållet lägre, vilket gör att förbrukningen ökar. Biodrivmedel är miljövänligare men dyrare än dess fossila motsvarighet.

Regeringen har tydliggjort att detta kommer leda till att bensin och diesel blir dyrare.

Fram till år 2030 ska reduktionen av växthusgaser i bensin vara 28% och för diesel 66%, för att sedan kunna uppnå målet av ett nollutsläpp 2045.

#förmåner #skatt #tjänstebilar #förmånsbilar #arbetsgivaravgifter