Julgåvor till anställda – vad gäller?

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

Undantag är Julgåvor, Jubileumsgåvor samt Minnesgåvor. Dessa gåvor är skattefria så länge värdet inte överstiger bestämda beloppsgränser. Arbetsgivaren måste också ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla.

Överstiger värdet de bestämda beloppsgränserna så blir hela gåvan skattepliktig till sitt fulla värde.

Julgåva enligt huvudregel – Dessa gåvor är skattefria om värdet inte överstiger 500kr inkl moms.

Under perioden 1 januari – 31 december 2021 finns även en sk “Tillfällig skattefrihet “ för gåvor till anställda. Dessa gåvor får sammanlagt inte överstiga ett värde på 2.000kr, men får kombineras med de övriga tre – Julgåvor, Jubileumsgåvor och Minnesgåvor.

Julgåva i kombination med “Tillfällig skattefrihet “ – Arbetsgivare kan under 2021 ge skattefria julgåvor till anställda för ett sammanlagt värde av 2.500kr inkl moms.

För att gåvorna ska vara skattefria gäller att de inte lämnas i pengar. Med pengar räknas kontanter, check, postväxel samt presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort kan vara en skattefri gåva om det inte går att byta mot pengar.

#jul #julgåva #skattefritt #gåva #skatt