Lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 2000 – 2004 upphör från och med 1 april!

Den 1:a april försvinner den tidsbegränsade förstärkta nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer födda 2000 – 2004.

Under perioden 1 januari 2021 till och med den 31 mars 2023 har en tidsbegränsad förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna från 31,42% till 19,73% för 19-23 åringar varit gällande. Från och med 1 april 2023 återgår arbetsgivaravgiften till att vara 31,42% för dessa personer.

Arbetsgivaravgiften på 19,73% gällde för ersättningar upp till max 25.000kr per månad och arbetsgivare. För ersättning över 25.000kr per månad var arbetsgivaravgifterna 31,42%. Detta var en tillfällig regel och gäller bara till och med 31 mars 2023.

För ungdomar födda 2005-2007 gäller fortsatt arbetsgivaravgift på 10,21% för ersättningar upp till 25.000kr per månad och arbetsgivare. På ersättning över 25.000kr betalar man en arbetsgivaravgift på 31,42%.

Arbetsgivaravgifter från 1 april 2023 är:

Födelseår Arbetsgivaravgifter

1937 eller tidigare 0%

1938- 1956 10,21%

1957–2004 31,42%

2005- 2007 10,21% upp till 25 000kr

31,42% för ersättning som överstiger 25 000kr

2008 eller senare 31,42%

#skatt#arbetsgivaravgifter #ungdomar