Nu införs en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen!

Från och med 1 juli 2023 införs en tillfällig skattefrihet för de som laddar sitt fordon vid laddningspunkt eller eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Det innebär att anställda som har tillgång till fri laddel på arbetsplatsen för att ladda sin egna bil eller förmånsbil inte kommer att förmånsbeskattas för sådan laddel.

Det gäller inte om arbetsplatsen är belägen i den anställdes bostad.

Detta införs för att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon.

Att förmån av laddel inte behöver redovisas innebär även att arbetsgivare inte behöver fastställa hur mycket laddel som tillhandahålls varje månad till respektive anställd och till vilket värde. Det förväntas därmed även minska den administrativa arbetsbördan, för både arbetsgivare och anställd, som detta är förenat med idag.

De fordonstyper som omfattas av skattefriheten för förmån av laddel på arbetsplatsen är personbil klass 1, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel. Därmed exkluderas bl.a. tunga bussar, tunga lastbilar, husbilar (personbil klass 2), traktorer, terrängmotorfordon och vissa andra fordonstyper som normalt inte används för arbetsresor.

Det är en tillfällig skattefrihet som kommer att upphöra 30 juni 2026.

#tjänstebil #drivmedelsförmån #elbil #elcykel #förmån #laddel #skattefrihet #arbetsresor #förmånsbeskattning