Ny förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga sommaren 2022!

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag på en ny tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23år.

Under perioden juni, juli och augusti 2021 beslutade riksdagen om en tidsbegränsad förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgiften från 19,73% till 10,21% för 19-23 åringar. Denna upphörde från och med 1:a september 2021 och arbetsgivaravgiften återgick då till att vara 19,73% för dessa personer.

Förändringen som nu kommer gälla inför sommaren 2022, under perioden 1 juni – 31 augusti, kommer utformas på samma sätt som den förstärkta nedsättningen som gällde juni-augusti 2021. Nedsättningen blir från dagens 19,73% i arbetsgivaravgift, till 10,21% för de ersättningar som utbetalas under dessa månader på den delen som är upp till 25 000kr per månad (överstigande lön beräknas med 31,42%).

#skatt #arbetsgivaravgifter #ungdomar