Pensionsgrundande löneslag för ITP1 behöver inte vara det för ITP2 och ITPK

Till ITP1 rapporterar man in den utbetalda bruttolönen varje månad. Det gäller för anställda tjänstemän födda 1979 eller senare

Till ITP2 och ITPK rapporterar man in årslönen. Det gäller för anställda tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

Grundprincipen är att lön och tillägg till lön är pensionsgrundande och att olika kostnads-ersättningar som också utbetalas via lön inte är det.

Men i vissa fall ska en del löneslag endast rapporteras för de anställda som tillhör ITP1 och inte för de anställda som tillhör ITP2 och ITPK. Exempel på löneslag som skiljer sig är ersättning för mertid, övertidsersättning och sjuklön.

Beräkningen för en del löneslag skiljer sig också mellan ITP1 och ITP2 i den pensionsgrundande rapporteringen.

  • Bonus och provisioner klassas som rörliga lönedelar inom ITP2 och rapporteras i de fallen med ett treårssnitt.
  • Skiftarbete, jour och ob-tillägg ska rapporteras inom ITP2 och rapporteras in genom att föregående års ersättningar läggs på årslönen.

Collectum har listat upp vilka olika löneslag som är pensionsgrundande för ITP1 samt ITP2 +ITPK, https://collectum.se/foretag/rapportering/pensionsmedforande-lon

Tycker ni att det här med tjänstepension och inrapportering till Collectum känns svårt, så ta hjälp av oss.

#pension #ITP #ITP1 #ITP2 #collectum #tjänstemän