Prisbasbeloppet för 2023 fastställt

SCB räknar varje år fram det nya prisbasbeloppet med utgångspunkt i ett bastal som sedan räknas upp med hjälp av Konsumentprisindex (KPI). I början av september fastslog regeringen det nya beloppet vilket gör att prisbasbeloppet (pbb) för 2023 kommer motsvara 52 500 kronor.

Den relativt stora höjningen jämfört med prisbasbeloppet för 2022 beror på den höga inflationen.

Prisbasbeloppet påverkar olika värden och belopp som används i lönehanteringen och för att beräkningarna i lönesystemet ska blir rätt krävs att systemet uppdateras inför det nya året. Hur uppdateringarna görs beror på vilket lönesystem man har och vi rekommenderar därför att du stämmer av detta med din lönesystemsleverantör.

Schablonbelopp för inrikes traktamente

Schablonbeloppet motsvarar 0,5 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal kronor. För 2023 motsvarar helt traktamente 260 kronor kr per dag (52 500*0,5%=262,5) och halvt traktamente motsvarar 130 kronor.

Kostförmån

Sedan 1 januari 2021 beräknas kostförmånen med utgångspunkt i prisbasbeloppet och avrundas till närmaste femtal kronor.

Förmånsbeloppet för helt fri kost per under 2023 dag blir därmed 275 kronor (52 500*0,52 %= 273). Förmånsvärdet för lunch respektive middag motsvarar 40 % av det totala värdet för en dag och blir 110 kronor (275*40%=110). Förmånsvärdet för frukost motsvarar 20 % av totala värdet för en dag och blir 55 kronor (275*20%=55).

Bilförmån

Beräkning av bilförmånsvärdet innehåller flera olika delar varav prisbasbeloppet är ett och påverkas därmed också av höjningen. Om du använder Skatteverkets beräkningsprogram för bilförmånsvärden så uppdateras prisbasbeloppet dock med automatik och du behöver inte göra något.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Höjningen av prisbasbeloppet påverkar inkomsttaken för ersättning vid tillfällig föräldrapenning (7,5 pbb) samt sjuk- resp föräldrapenning (10 pbb) vilket i sin tur påverkar hur frånvaron ska beräknas i löneberedningen.

Tänk på att det höjda prisbasbeloppet gäller från och med 1 januari 2023 och att det är frånvaro från och med detta datum som påverkas. Beroende på om du gör frånvaroavdrag släpande, i innevarande månad eller både och blir det extra viktigt att tänka på vid vilken tidpunkt uppdateringen görs i systemet. Även här finns det skillnader i hur lönesystemen är byggda och om du är osäker på hur det fungerar rekommenderar vi att du stämmer av med din systemleverantör.

#skatt #arbetsgivaravgifter #förmåner #tjänstebilar #förmånsbilar #föräldraledighet #sjukdom #vab #tillfälligföräldrapenning #kostförmån #SGI #traktamente