Prisbasbeloppet för 2024 klart!

Regeringen har nu fastställt beloppet för Prisbasbeloppet 2024.

Prisbasbeloppet påverkar ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring samt garantipension och omvårdnadsbidraget då de beräknas utifrån detta. Även CSN berörs då även studiemedelberäkningen utgår från Prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet höjs nu från 52 500kr till 57 300kr till 2024 och det förhöjda prisbasbeloppet höjs från 53 500kr till 58 500kr.

#skatt #pension #föräldraledighet #sjukdom #CSN #prisbasbelopp #omvårdnadsbidrag