Semesterårsskifte närmar sig för er som har Semesterår som sammanfaller med kalenderåret!

Har företaget Semesterår – Intjänande år samma som innevarande år, Januari till och med December?

Då bör du som arbetsgivare redan nu börja se över hur många semesterdagar dina anställda har kvar. Har de tagit ut minst 20 dagar under året? En anställd med en semesterrätt på 25 dagar får spara 5 dagar vid ett semesterårsskifte, övriga intjänade semesterdagar ska vara uttagna i semesterledighet.

Under året är semesterdagarna endast preliminära och det kan leda till att vissa anställda tagit ut för många semesterdagar, vilka kan komma att behöva regleras vid semesterårsskiftet.

Då det är först efter December månads utgång man med säkerhet kan beräkna hur många semesterdagar varje anställd intjänat. Och först då kan man beräkna hur anställdas frånvaro totalt sett påverkat antalet intjänade dagar.

Läs mer om vad som gäller vid ett semesterårsskifte när vi skriver om det under november månad.

#slutlön #årsskifte #semesterårsskifte #semester #föräldraledighet #tjänstledighet #sjukdom