Semesterårsskifte som sammanfaller med kalenderåret – vad behöver man tänka på då?

Har företaget semesterår – Intjänande år samma som innevarande år, Januari till och med December?

Då är det först efter December månads utgång man med säkerhet kan beräkna hur många semesterdagar varje anställd intjänat. Först då kan man beräkna hur anställdas frånvaro totalt sett påverkat antalet intjänade dagar. Det innebär att under året så är semesterdagarna endast preliminära och det kan leda till att vissa anställda tagit ut för många semesterdagar, vilka nu kan komma att behöva regleras.

  • Som arbetsgivare är du skyldig att se till att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar/år
  • Har en anställd en semesterrätt på 25 dagar, så får denne spara 5 dagar vid ett semesterårsskifte
  • Sparade dagar får sparas i max 5år. Under denna tid ska de planeras in och tas ut som semesterledighet.
  • Har den anställde fler än 5 dagar kvar, meddela den anställde och planera tillsammans när dagarna ska tas ut i ledighet, innan semesterårsskiftet.
  • Inte alla frånvaroorsaker är semestergrundande, tex tjänstledighet, men de som är, tex sjukdom och föräldraledighet, har också olika semestergrundande kalenderdagar. Stäm av inför årsskiftet att ni har rätt inställt i systemen så intjänandet av semester beräknas korrekt.

Semester får endast tas ut som ledig tid, utom vid tre tillfällen då semester kan utbetalas i pengar:

  • Tidsbestämd anställning på max tre månader – Intjänad semester kan då utbetalas vid varje löneutbetalning.
  • Avslut av anställning – Intjänad, betald och sparad semester utbetalas som en slutlön.
  • Vid Långtidsfrånvaro som tex Föräldraledighet – Då man inte kunnat ta ut semester och dagar kvarstår vid semesterårsskiftet, Observera att inte alla dagar utbetalas.

Behöver ni hjälp eller rådgivning kring detta, kontakta oss.

#slutlön #årsskifte #semesterårsskifte #semester #föräldraledighet #tjänstledighet #sjukdom