Sjuklön dag 15-90?

När en arbetstagare blir sjuk ska arbetsgivaren utbetala sjuklön på 80% till och med dag 14.

I många kollektivavtal får även de anställda rätt till sjuklön från dag 15 till 90. Arbetsgivaren betalar då ut sjuklön med 10% upp till en årslön på 10 prisbasbelopp. För de anställda som har en årslön på mer än 10 prisbasbelopp kan den anställde i många kollektivavtal även få ytterligare sjuklön med 90% på den lön som överstiger 10 prisbasbelopp (per månad beräknas det 10 x prisbasbelopp/12).

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också välja att betala ut extra sjuklön efter dag 14. Man behöver då hålla sig inom de beloppsgränser som finns i kollektivavtal, se ovan, för att inte riskera att den anställde får för mycket, vilket kan påverka ersättningen från Försäkringskassan enligt ”Minskningsregeln”.

”Minskningsregeln” är en regel i Socialförsäkringsbalken som ger Försäkringskassan rätten att minska den anställdes sjukpenning med motsvarande belopp som arbetsgivaren utbetalat för mycket i sjuklön.

Denna regel gäller för sjuklön som utbetalas samtidigt som den anställde får sjukpenning från Försäkringskassan. Tillfälliga ersättningar som tex semestertillägg, semesterersättning, avgångsvederlag och bonus påverkar inte denna regel.