Slutlön – Engångsskatt eller inte?

I juni kom ett förtydligande från Skatteverket om vad som gäller.

Som arbetsgivare är företaget skyldig att dra skatt på de anställdas löner. Innan sommaren gjorde Skatteverket en ändring av texten på sin hemsida med vilken skatt som ska dras vid slutlön. Oklarheten blev stor och nu har de kommit med ett förtydligande.

Tabellskatt är det som ska dras löpande på lönen varje månad. Vid engångsbelopp ska engångsskatt dras. Det gäller även vid utbetalning av slutlön (där semester- ersättningen är vanligast förekommande). Skatteverket sammanfattar det med;

”Skatteavdrag ska göras enligt allmän tabell på den sista löneutbetalningen och enligt engångstabell på engångsbelopp som betalas ut samma månad som lönen samt på den slutreglering som sker månaden efter.

För sidoinkomst gäller fortsatt skatteavdrag med 30 procent av underlaget.”

#skatt #slutlön