Stöd för höga sjuklönekostnader tas bort 2024?

Arbetsgivare som idag har höga sjuklönekostnader kan få ersättning för det från Försäkringskassan. Man får det genom redovisning av utbetald sjuklön i ruta 499 i AGI’ns Huvuduppgift. Utbetalningen sker idag från Försäkringskassan till Företagets skattekonto genom en kreditering efter avslutat kalenderår.

Nu ligger ett förslag i Riksdagen om att detta stöd ska tas bort genom utfasning. Ersättning kommer att ges för januari till juni 2024 och därefter upphör stödet.

Motiveringen är bland annat att det system för inrapportering av höga sjuklönekostnader inte är effektivt utformat för att minimera felaktiga utbetalningar. Man har gjort bedömningen att det är lätt för arbetsgivare att lämna felaktiga uppgifter som systemet är utformat idag. Även bristande kunskaper hos arbetsgivare om sjuklöneregler och hur sjuklönekostnad ska beräknas samt redovisas i arbetsgivardeklarationen bidrar till att risken för fel är högre.