Fora övergår från och med 2024 till månatligt hantering av de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare. För arbetsgivarna innebär det månatlig rapportering av arbetarnas löner till Fora. Företagen kommer därefter att få faktureringen från Fora månatligen, som då kommer vara på den faktiska kostnaden och inte beräknat på preliminära löner, som det varit hittills. Grundprincipen är …

Är ni redo för nya Fora rapporteringen? Läs mer »