pension

Ja det summerar vår VD, Ulrika Frantsi, till i denna underbara film som Salario bjöds in till att vara med i av vår IT-leverantör Coegi.Se och lyssna på berättelsen om vår resa tillsammans med dem för vår IT-säkerhet. https://youtu.be/BfpwAyvZfc4?si=8kiqQI5USyhfgoxk

Fora övergår från och med 2024 till månatligt hantering av de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare. För arbetsgivarna innebär det månatlig rapportering av arbetarnas löner till Fora. Företagen kommer därefter att få faktureringen från Fora månatligen, som då kommer vara på den faktiska kostnaden och inte beräknat på preliminära löner, som det varit hittills. Grundprincipen är …

Är ni redo för nya Fora rapporteringen? Läs mer »