Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen – vad gäller då för milersättning vid tjänsteresor?

Från och med 1 juli 2023 infördes en tillfällig skattefrihet för de som laddar sitt fordon vid laddningspunkt eller eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Det innebär att anställda som har tillgång till fri laddel på arbetsplatsen för att ladda sin egna bil eller förmånsbil inte kommer att förmånsbeskattas för sådan laddel.

Att förmån av laddel inte behöver redovisas innebär även att arbetsgivare inte behöver fastställa hur mycket laddel som tillhandahålls varje månad till respektive anställd och till vilket värde. Det gäller inte om arbetsplatsen är belägen i den anställdes bostad.

Om en anställd laddar sin egna bil vid arbetsplatsen, kan du som arbetsgivare betala ut skattefri milersättning enligt schablonbelopp för redovisade körda tjänstemil. Men har den anställde en förmånsbil så kan du enbart betala ut skattefri milersättning om den anställda betalat för allt drivmedel själv.

Det innebär att om den anställde har laddat el vid arbetsplatsen eller delvis vid arbetsplatsen och delvis vid bostaden, så kan du som arbetsgivare inte betala ut skattefri milersättning vid tjänsteresor. Det samma gäller om den anställde har en laddhybridbil och själv betalar för laddning vid bostaden och arbetsgivaren betalar bensin. Eventuell ersättning blir då skattepliktig lön.

Den tillfälliga skattefriheten för förmån av laddel på arbetsplatsen kommer att upphöra 30 juni 2026.

#tjänstebil #drivmedelsförmån #elbil #elcykel #förmån #laddel #skattefrihet #arbetsresor #förmånsbeskattning