Från och med 1 juli i år träder en ny lagändring i kraft. De så kallade Dubbeldagarna ökas från dagens 30 till 60 dagar. Genom ökningen av antalet dagar möjliggörs också att föräldrarna kan nyttja Dubbeldagarna till barnet är 15 månader, istället för dagens 12 månader. Dubbeldagar betyder att föräldrarna under dessa dagar kan vara …

Förbättringar för föräldralediga från och med 1 juli 2024 Läs mer »