Riksdagen har röstat igenom ett förslag från regeringen på förändringar i föräldraförsäkringen, vilket innebär en lagändring som börjar gälla 1 juli i år. De så kallade Dubbeldagarna ökar från dagens 30 till 60 dagar. Dubbeldagar betyder att föräldrarna under dessa dagar kan vara lediga tillsammans och även kunna ta ut föräldrapenning. Genom ökningen av antalet …

Förbättringar för föräldralediga från och med 1 juli 2024 Läs mer »