föräldraledighet

Regeringen har nu lämnat över sitt förslag till Lagrådet. Förslaget gäller införande av en ny lag där uppgifter om frånvaro, som kan ge rätt till tillfällig föräldrapenning eller föräldrapenning, ska lämnas i samband med arbetsgivardeklarationen på individnivå. Syftet är bland annat för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar av tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning. Att …

Förslag från Regeringen – Uppgifter om frånvaro ska lämnas i AGI! Läs mer »

Från och med 1 juli i år träder en ny lagändring i kraft. De så kallade Dubbeldagarna ökas från dagens 30 till 60 dagar. Genom ökningen av antalet dagar möjliggörs också att föräldrarna kan nyttja Dubbeldagarna till barnet är 15 månader, istället för dagens 12 månader. Dubbeldagar betyder att föräldrarna under dessa dagar kan vara …

Förbättringar för föräldralediga från och med 1 juli 2024 Läs mer »

Riksdagen har röstat igenom ett förslag från regeringen på förändringar i föräldraförsäkringen, vilket innebär en lagändring som börjar gälla 1 juli i år. De så kallade Dubbeldagarna ökar från dagens 30 till 60 dagar. Dubbeldagar betyder att föräldrarna under dessa dagar kan vara lediga tillsammans och även kunna ta ut föräldrapenning. Genom ökningen av antalet …

Förbättringar för föräldralediga från och med 1 juli 2024 Läs mer »